7 principes om je bedrijf effectiever te laten werken

In de wereld van leiders zijn er herders en imkers. De herders vertellen de schapen wat zij moeten doen. De schapen luisteren en volgen. Zo nu en dan stuurt de herder een hond op de kudde af. De hond blaft en brengt de kudde bijeen. De herder roept zijn schapen aan het einde van de dag terug. De imker zorgt alleen voor de kast. Hij laat de bijen hun eigen gang gaan. Zij weten wat zij moeten doen. Er is geen hond die hen afleidt, geen staf die hen hoedt. Alleen de plaats van de kast is belangrijk. Die moet op de juiste afstand van de bloemen staan. De imker verzamelt op de juiste tijd de kostbare honing.

Rini van Solingen heeft een boek geschreven genaamd de Bijenherder (2016). In dit boek beschrijft hij het verhaal van een man die in zijn leven zowel herder als imker is geweest. Hij deelt zijn ervaring met zijn kleinzoon die op zoek is naar een nieuwe manier van werken. Tijdens deze gesprekken ontdekt hij dat de woorden van zijn opa hem op weg kunnen helpen. Hij komt er achter dat je als manager een bedrijf of organisatie kunt leiden als herder of als imker. Dit hangt helemaal af vanuit welke waarden en ideeën je naar het werk meeneemt. Welke waarden en ideeën zijn belangrijk om goede resultaten te boeken binnen je bedrijf of organisatie?

1. Werk vanuit vertrouwen

Vertrouwen is essentieel voor een succesvolle onderneming. Dat houdt in dat er na een eerste algemene vergadering de teams zelf aan de slag gaan en hun eigen werkzaamheden organiseren. Er wordt gekeken naar wat er bereikt moet worden. Hoe dat doel bereikt wordt, ligt niet bij de manager of afdelingsleider, maar bij de teamleden zelf. Heb vertrouwen in het team, dat zij net als de bijen weten wat zij moeten doen. Durf los te laten.

2. Schep ruimte voor creativiteit

Geef de teams ruimte om zelf met creatieve oplossingen te komen. Vul zelf niet teveel in. Je kunt natuurlijk een richting meegeven, maar heb vertrouwen in het creatief vermogen van je teamleden. Als mensen verbeelden wij en dromen wij. Geef niet strak omlijnde kaders, maar schep ruimte om iets nieuws te bedenken. Laat het oude en bekende even achter, en durf elke vraag en idee serieus te nemen. Het gaat niet om wie iets zegt, maar wat er gezegd wordt. Een goed idee is een goed idee.

3. Plan niet te ver vooruit

Wie weet wat er over één jaar gaat gebeuren? Of over zes maanden, een kwartaal of één maand? Wij weten vaak niet eens hoe vandaag of morgen zal gaan lopen. Plan dus niet alles voor de komende jaren vast, maar probeer in weken te denken. Wat kan er over twee weken opgeleverd worden? Houd zelf het overzicht, maar geef je teams geen abstracte ideeën mee. Houd de planning behapbaar en overzichtelijk. De toekomst is onvoorspelbaar. Hij die weet hoe je met verandering en onzekerheid om kunt gaan, is de ander een stap vooruit.

4. Plezier in je werk hebben

Weet je nog wanneer je voor het laatst plezier had in je werk? Welke omstandigheden en voorwaarden waren toen aanwezig? Het werken met het vertrouwen van je werkgever geeft een boost. Samen met je teamleden gefocused aan een opdracht werken, zorgt voor frisse energie. Door concrete taken op het bord te plaatsen (do, doing, done) worden de teamleden niet gauw opgeslurpt door de abstractie en zwaarte van hun verantwoordelijkheden, maar is er een algemeen besef van verantwoording om samen het doel te behalen. Het gedane werk wordt aan het einde van de dag beloond bij het zien van de dingen die zijn gedaan (done). Omhels ook spontane ideeën zoals na de lunch wandelen, na het werk borrelen of een zaterdag een dagje er op uit gaan.  

5. Een inspirerende werkplek creëren

Wat is de beste plek om je team in te laten werken? Hebben zij alles wat zij nodig hebben om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren of hebben zij dezelfde problemen die voortdurend weer de kop op steken? Als er een zichtbare ruimte is die is ingericht op korte team momenten, dan zal die ook worden benut. Wat hebben de verschillende specialisten nodig om goede resultaten te leveren? Zijn de computers, laptops, tablets en smartphones up-to-date? Probeer te achterhalen wat het team meer motivatie zou kunnen geven in de werkomgeving zelf. Dit hoeft niet altijd veel geld te kosten. Soms werkt de verandering van de bureau opzet of meer open ruimte te creëren met meer licht.

6. Het is mooi, maar werkt het?

Er gaat best veel tijd verloren in het mooi maken van de producten. Dat kan weleens ten koste gaan van de functionaliteit. Het is belangrijk dat er eerst functioneel wordt gedacht alvorens esthetisch iets mooi te maken. De leidende vraag in de geplande twee weken moet zijn: ‘werkt het?’ Kan het team iets concreets tonen tijdens de demo, het tweewekelijkse oplevermoment? Als de opdracht luidde dat iemand van A naar B moet kunnen gaan, dan kan het team direct een vliegtuig willen bouwen maar zal een skateboard misschien de eerste, beste oplossing zijn. Wat kan er binnen twee weken gemaakt worden, wat direct gebruikt kan worden? Als die vraag is beantwoord dan kan er gekeken worden naar hoe iets nog beter en mooier gemaakt kan worden.

7. De meerwaarde van een team

Jezelf specialiseren is altijd een goede investering, maar zonder die vaardigheden in te zetten in een team blijft het een specialisatie en niet meer. Richt teams op die meerdere vaardigheden in zich hebben, in plaats van alleen gespecialiseerde teams er op na te houden. Vergaderingen bestaan vaak uit mensen van allerlei afdelingen en teams, die op die manier hun afdeling representeren. Vaak rennen deze mensen van de één naar de andere vergadering zonder concreet iets te produceren. Ja, documenten met nieuwe plannen en vergaderingen. Het is beter om teams van specialisten aan te stellen, eenmalig goed te vergaderen en deze teams allerlei opdrachten mee te geven. Op deze manier kunnen de teamleden op elkaars vaardigheden bouwen om iets concreets gedaan te krijgen. Samen een doel najagen en elkaar ondersteunen en aanspreken schept een dynamische werkomgeving.

Zo zijn er in het bedrijfsleven en op alle plekken waar er leiding gegeven wordt herders en imkers. Imkers gaan in ieder geval uit van vertrouwen, scheppen ruimte voor creativiteit, maken plannen behapbaar, en vinden plezier hebben tijdens je werk ook belangrijk. Zij gaan voor een inspirerende werkplek, concrete resultaten en zien meerwaarde van teamgericht werken. Welke van de twee ben jij?