Wat moet je nou met het Agile Manifesto?

Bij elke training of introductie van Scrum wordt het Agile Manifesto wel een keer genoemd. Dat moet ook wel, want het vormt de basis van het gedachtegoed van Agile Scrum. Maar wat moet je er eigenlijk mee in de praktijk?

Het zijn prachtige, wijze woorden, opgetekend door mensen die echt hebben nagedacht over het waarom van Scrum/Agile. Tegelijkertijd wordt ook gesteld dat juist dit Manifesto ervoor zorgt dat Scrum/Agile bijna een goeroe-status krijgt of een soort geloofsbelijdenis wordt; wee diegene die er zich niet aan houdt, want dan zal het slecht aflopen.

De slimme Scrum Master

Bij een van de bedrijven, waar ze al enige tijd het Scrum/Agile gedachtegoed in praktijk brengen, vond ik wel een heel praktische benadering van het Manifesto. De Scrum Master, althans degene die het meeste van Scrum afwist, had een hele zinvolle toepassing. Elke keer wanneer zij een vraag over de toepassing van Scrum/Agile kreeg, keek ze gewoon even naar het Manifesto. Op die manier kon ze altijd antwoorden ‘in de geest’ van het Manifesto.

Deadlines

Zo werd haar eens de vraag gesteld hoe er omgegaan moet worden met deadlines en overwerk, die door anderen worden opgelegd. De andere onderdelen van de organisatie werkten namelijk nog veel met planningen, controles en checklijsten. Zij antwoordde dat regel 8 van het Manifesto er op wijst dat opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers een constant tempo moeten aanhouden, dat oneindig lang volgehouden kan worden. Steeds werken aan deadlines, overwerken en andere stressverhogende werkomstandigheden doen aan deze regel geen recht. Rustig en gestaag doorwerken is uiteindelijk veel beter vol te houden.

Plannen

Een andere keer kwam iemand haar vragen of het toch niet beter was om een planning te maken voor de volgende drie maanden. Zonder planning konden zij nooit weten wanneer er iets afgemaakt moest worden. Er zijn drie regels die hierbij kunnen helpen:

1. Verwelkom en benut verandering (regel 2);

2. Lever regelmatig, het liefst elke paar weken, werkende producten op (regel 4);

3. Maximaliseer het werk wat niet gedaan moet worden (regel 10).

Hoeveel tijd wordt er niet verspild aan volstrekt nutteloze zaken waarvan we na een tijdje zeggen: “Hadden we onze tijd maar beter besteed.”

Terugblikken

Het mooiste voorbeeld is dat er iemand kwam melden dat al dat navelstaren en terugblikken toch wel heel inefficient is. Er wordt dan immers niks gedaan. In regel 12 wordt er echter met deze mythe afgerekend: op vaste tijden onderzoekt het team hoe het effectiever kan worden. Op die manier is er geen kans voor de vaak gemaakte fout; dat er geen tijd is om het beter te doen.

Deze Scrum Master heeft het door. Haar werk is belangrijk voor het team. Ze motiveert hen om beter en effectiever (7 principes om je bedrijf effectiever te laten werken) te worden en geeft adequate antwoorden, zonder te gaan preken of belangrijke goeroes na te bauwen. Ze denkt zelf na en geeft goede input.

Een bron van inspiratie

Een bron van inspiratie is dat Manifesto dus, bestemd voor de gewone vragen uit de praktijk. Zou jij nog een vraag willen stellen aan onze Scrum Master? Ik weet zeker dat ze het leuk vindt je vragen te beantwoorden!