Zin in Zelfsturing - Interactieve tweedaagse training

Voor iedereen die op een interactieve manier kennis wil maken met scrum kan uitstekend terecht bij deze interactieve tweedaagse training

Na afloop van de training heeft de deelnemer voldoende kennis van het Agile Scrum werken om als Scrum Master of Product Owner in een Scrumteam te kunnen functioneren. Elke deelnemer ontvangt een Bijwijs (certificaat)

Programma

Vanaf 8:45 uur Koffie/ thee, een heerlijke lunch, afloop netwerkborrel (2e dag) 

- Achtergronden en principes van Agile / Scrum
- Opzet en werkwijze van Scrum
- Het belang van zelfsturing en zelforganisatie
- Wat wordt er verwacht van een Scrum Master en Product Owner
- Samenwerking in teams
- Traditioneel project management vs Agile Scrum
- Planning volgens Scrum

Verder worden typische Scrumfenomenen behandeld als:
de Daily Stand-up
het KanBan Bord
Scrum Poker
de Sprint duur
de Schaalbaarheid

Met de opgedane kennis en enige zelfstudie is het mogelijk het Examen bij Scrum.org voor Certified Scrum Practioner af te leggen. Dit examen is geen onderdeel van de training en kan op eigen initiatief worden aangevraagd bij Scrum.org

We zien je tegemoet!

Ik wil me aanmelden